Anda Terkena Sihir? Inilah Ayat-Ayat Ruqyah Yang Tepat Untuk Menghancurkan Sihir

Sering Merasa Diganggu Jin? Inilah Ayat-Ayat Ruqyah Yang Tepat Untuk Menghancurkan Sihir – Bagi umat muslim, sihir bukanlah sesuatu yang asing, meskipun zaman telah modern. Sihir masih kerapkali digunakan seperti berupa santet, pelet, teluh, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita serta keluarga dari sihir tersebut dengan  cara membaca ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir. Sihir sendiri merupakan suatu kejadian luar biasa yang asalnya dari persekutuan jin dan manusia. Ayat-ayat inilah yang biasa digunakan dalam pengobatan ruqyah. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang bisa digunakan untuk mematahkan sihir.

BACA JUGA : CARA MENEMUKAN BUHUL SIHIR YANG TERSEMBUNYI

Berikut ini ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir yang bisa diterapkan:

Surah Al-Baqarah Ayat 102
Turunnya ayat 102 pada Surah Al-Baqarah ini bermula dari pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Rosulullah SAW tentang sihir. Yang mana mereka menuduh Rosulullah mencampurbaurkan antara sesuatu yang Haq dengan bathil. Oleh karenanya turunlah ayat  102 ini dan menjadi salah satu dari ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihirBerikut ini Surah Al-Baqarah Ayat 102:

Arab Latin: wattaba'uu maa tatlusy-syayaathiinu 'alaa mulki sulaimaan, wa maa kafaro sulaimaanu wa laakinnasy-syayaathiina kafaruu yu'allimuunan-naasas-sihro wa maaa ungzila 'alal-malakaini bibaabila haaruuta wa maaruut, wa maa yu'allimaani min ahadin hattaa yaquulaaa innamaa nahnu fitnatung fa laa takfur, fa yata'allamuuna min-humaa maa yufarriquuna bihii bainal-mar'i wa zaujih, wa maa hum bidhooorriina bihii min ahadin illaa bi`iznillaah, wa yata'allamuuna maa yadhurruhum wa laa yangfa'uhum, wa laqod 'alimuu lamanisytaroohu maa lahuu fil-aakhiroti min kholaaq, wa labi`sa maa syarou bihiii angfusahum, lau kaanuu ya'lamuun

Terjemahan dari ayat 102: "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu."

Surah Al-Baqarah sendiri merupakan surah yang terdapat banyak sekali ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir menghancurkan sihir. Salah satunya pada ayat 102 ini. Pada ayat ini, juga telah dijelaskan mengenai ancaman terhadap orang-orang yang melakukan sihir. Bacalah ayat ini secara rutin menjelang tidur Insyaallah segala hal tentang sihir akan menjauh.

Surah Al-A’raaf Ayat 117 sampai 122
Ayat ini turun ketika Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fira’un, yang mana pada saat itu, Raja Fira’un mendatangkan ahli sihir untuk melawan Nabi Musa. Ketika ditanya siapa yang akan mulai terlebih dahulu, maka Nabi Musa meminta ahli sihir untuk memulainya. Maka ahli sihir itu pun melemparkan tongkat dan tali ke tengah-tengah arena. Seketika semua tali dan tongkat menjadi ular yang merayap, Nabi Musa pun ketakutan.

Kemudian Allah menurunkan ayat 117-122 pada Surah Al-A’raf dan meminta Nabi Musa untuk tidak takut. Dan ayat pada surah ini pun menjadi salah satu ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir.

Allah SWT Berfirman:

wa auhainaaa ilaa muusaaa an alqi 'ashook, fa izaa hiya talqofu maa ya`fikuun
"Dan Kami wahyukan kepada Musa, Lemparkanlah tongkatmu! Maka, tiba-tiba ia menelan (habis) segala kepalsuan mereka." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 117)

fa waqo'al-haqqu wa bathola maa kaanuu ya'maluun
"Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 118)

fa ghulibuu hunaalika wangqolabuu shooghiriin
"Maka, mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 119)

wa ulqiyas-saharotu saajidiin
"Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud,"(QS. Al-A'raf 7: Ayat 120)
qooluuu aamannaa birobbil-'aalamiin

"mereka berkata, Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam," (QS. Al-A'raf 7: Ayat 121)
robbi muusaa wa haaruun

"(yaitu) Tuhannya Musa dan Harun." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 122)

Dalam ayat ini, telah jelas membuktikan bahwa Allah menunjukkan perbedaan yang mana Haq dengan yang Bathil mellaui mukjizatnya pada Nabi Musa. Tali dan tongkat yang diubah menjadi ular oleh ahli sihir sejatinya tetaplah tali dan tongkat. Ahli sihir hanya menyihir semua orang termausk Nabi Musa sendiri dan membuatnya menjadi ketakutan. Oleh karena itu Surah Al-A’raaf Ayat 117 sampai 122 merupakan salah satu ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir.

Surah Yunus Ayat 81 dan 82
Pada surah Al-A’raf ayat 117-122 telah dijelaskan mengenai kisah tukang sihir yang bersama Nabi Musa, maka disurah Yunus ayat ke 81 dan 82 ini kembali dijelaskan kisah kekalahan tukang sihir atas kekuasaan Allah SWT mellaui mukjizatnya untuk Nabi Musa. Bukti-bukti Ilahiyah ditampakkan secara jelas dan nyata dihadapan pesta umum yang diadakan oleh Raja Fira’un. Berikut ini ayatnya:
fa lammaaa alqou qoola muusaa maa ji`tum bihis-sihr, innalloha sayubthiluh, innalloha laa yushlihu 'amalal-mufsidiin
"Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
wa yuhiqqullohul-haqqo bikalimaatihii walau karihal-mujrimuun
"Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya."
Surah Thaha Ayat 69
Ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir juga terdapat pada surah Thaha ayat ke-69. Ayat ini juga berkaitan dnegan ayat-ayat sebelumnya. Yang mana Allah menunjukkan mukjizatnya dihadapan banyak orang melalui Nabi Musa.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
wa alqi maa fii yamiinika talqof maa shona'uu, innamaa shona'uu kaidu saahir, wa laa yuflihus-saahiru haisu ataa (Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir (belaka). Dan tidak akan menang pesihir itu, dari mana pun dia datang) (QS. Ta-Ha 20: Ayat 69).
Apabila ayat-ayat ruqyah yang tepat untuk menghancurkan sihir diatas dibacakan pada orang yang terkena gangguan jin ataupun sihir, maka akan bereaksi dengan tanda-tanda khusus. Seperti kesemutan di bagian persendian, ujung-ujung badan, sakit kepala, sesak nafas dan seluruh badannya bergetar. Akan lebih baik lagi bila disiapkan air minum dengan bacaan Al-Fatihah, Ayat Kursi dan 3 surah terakhir dalam Al –Qur’an (Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas).

Lakukan juga pada air yang biasa digunakan untuk mandi dan dicampur dengan tujuh helai daun bidara yang telah ditumbuk halus, tambahkan sedikit garam. Kemudian bacakan kembali ayat-ayat ruqyahyang tepat untuk menghancurkan sihir tersebut dan gunakan saat mandi.

Anda dapat melakukan ruqyah oleh peruqyah berpengalaman di Cirebon yang beralamat di Perumahan Gerbang Permai Pamengkang di Jalan Edelwice Raya, Blok i7, Nomor 7 RT.09/RW.O9, Kecamatan Mundu Cirebon. Semoga bermanfaat.